กรมชลประทานอัพเดตแผนจ้างแรงงานรอบใหม่ 2567 เกือบ 1 หมื่นคน คืบหน้ากว่า 70%

กรมชลประทานอัพเดตแผนการจ้างแรงงานรอบใหม่ เหลือระยะเวลา 3 เดือนก่อนหมดเขตรับสมัคร ตั้งเป้าเกือบ 1 หมื่นคน ภายในระยะเวลา 8 เดือน คืบหน้ากว่า 70% หวังสร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลมีแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีกกว่า 9,000 คน ภายในระยะเวลา 8 เดือน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ หวังสร้างรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น

โดยในปีนี้มีแผนการขยายจ้างแรงงานเพิ่มประมาณ 9,472 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 8 เดือน (ตุลาคม 2566-พฤษภาคม 2567) โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป และหากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 6,674 คน หรือประมาณ 70% ของแผน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 501 คน จังหวัดเชียงใหม่ 381 คน และจังหวัดชัยนาท 275 คน


ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460