กรมชลฯเร่งผลักดันน้ำท่วมใน จ.สกลนครลงลำน้ำก่ำ พร้อมเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขง

กรมชลฯ เร่งผลักดันน้ำท่วมใน จ. สกลนครลงลำน้ำก่ำ พร้อมเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงที่ จ.นครพนม คาด 6 วันเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบ ที่บริเวณประตูระบายน้ำและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการระบายน้ำเพื่อดึงน้ำจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร ลงลำน้ำก่ำ และเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขง หากไม่มีฝนตกเพิ่มระดับน้ำหนองหาน ลำน้ำก่ำเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 6 วัน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กรมชลประทานได้ระดมกำลังคนในพื้นที่พร้อมวางแผนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสกลนครลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว โดยปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในหลายพื้นที่ ได้แก่ บริเวณท้ายประตูระบายน้ำสุรัสวดี จำนวน 5 เครื่อง บริเวณสะพานบ้านด่านม่วงคำ จำนวน 4 เครื่อง บริเวณท้ายประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง จำนวน 2 เครื่อง และบริเวณท้ายประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นประตูสุดท้ายที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง อีก 8 เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังอยู่ในระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพอีก 4 เครื่อง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะทำงานเสริมประสิทธิภาพร่วมกับเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งไว้เดิม โดยสามารถระบายออกสู่แม่น้ำโขงผ่านประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ได้วันละ 52.24 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 วัน สถานการณ์น้ำจะกลับสู่สภาวะปกติ

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ระดับน้ำในหนองหานมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักประมาณ 1.29 เมตร (คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณน้ำจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร จะไหลมาลงลำน้ำก่ำ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง คิดเป็นระยะทางทั้งหมด 123 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 28 ชั่วโมง จากการเร่งดำเนินการของกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ จะทำให้มีบางพื้นที่สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำก่ำตอนล่างบริเวณอำเภอเมือง อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คาดว่ามีปริมาณน้ำสะสมประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560