เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้

PM 2.5

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5  พบ 25 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย  จ.น่าน  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.สุโขทัย  จ.ตาก  จ.อุทัยธานี  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.สกลนคร  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.อำนาจเจริญ  จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ และ จ. สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 18.5 – 78.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 33.0 – 59.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 – 31.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.8 – 30.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.7 – 23.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.1 – 28.5 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ  ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ได้จัดทำ ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 และภาคใต้  ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5