เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้

ฝุ่น-ควันดำรถ
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5  พบ 19 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา  จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.ปราจีนบุรี จ.เลย จ.นครราชสีมา  จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25.9-97.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.0-50.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.8-36.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3-41.6 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.8-25.9 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.4-29.2 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5