เปิดผลหารือไทย-อุซเบกิสถาน ขอเสียงสนับสนุนเข้า WTO แลกเปลี่ยนอะไร

นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์

เปิดผลหารือไทย-อุซเบกิสถาน ขอเสียงสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิก WTO แลกเปลี่ยนข้อเสนอ พลาสติก-ชิ้นส่วนยานยนต์จากไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ครั้งที่ 13 (MC13) ได้พบปะและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนาย Azizbek A. Urunov ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานและหัวหน้าคณะการเจรจาการเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

โดยทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีที่สามารถปิดการเจรจาทวิภาคีภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของอุซเบกิสถานระหว่างสองประเทศได้แล้ว พร้อมหารือแนวทางเพื่อสนับสนุนให้อุซเบกิสถานเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยเร็ว ต่อจากสหภาพคอโมโรสและติมอร์-เลสเต ที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของ WTO และจะมีการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในการประชุม MC13

นางพิมพ์ชนกกล่าวขอบคุณที่อุซเบกิสถานยอมรับข้อเรียกร้องการเปิดตลาดล่าสุดของไทยสำหรับสินค้า 2 กลุ่มคือ พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย และอุซเบกิสถานถือเป็นตลาดการส่งออกที่มีศักยภาพของไทยในเอเชียกลาง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยานยนต์และยานพาหนะ แต่ยังมีมูลค่าการค้าระหว่างกันไม่มากนัก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในการเจรจาเปิดตลาดระหว่างไทยและอุซเบกิสถานในวันนี้ จะขยายโอกาสทางการค้าและสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป

นอกจากการเจรจาสองฝ่ายกับไทยแล้ว นาย Azizbek ได้แจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาทวิภาคีอีกประมาณ 10 ประเทศ โดยที่ผ่านมาได้ทยอยปิดการเจรจาแล้วกับหลายประเทศ และมีแผนจะลงนามในพิธีสารการเจรจาทวิภาคีกับคู่ค้าศักยภาพเพิ่มเติมอีก 3 ประเทศเร็ว ๆ นี้ โดยขอให้ไทยช่วยสนับสนุนในการประชุมคณะทำงานการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิก WTO ของอุซเบกิสถานที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 2567 และผลักดันการดำเนินการภายในประเทศ เพื่อให้ลงนามพิธีสารระหว่างกันในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ อุซเบกิสถานให้ความสำคัญกับการเข้าเป็นสมาชิก WTO เป็นอย่างมาก เพื่อผนวกเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับกลไกการค้าโลก โดยได้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายใต้ WTO

ในปี 2566 อุซเบกิสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 103 ของไทยในโลก โดยการค้ารวมมีมูลค่า 106.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0186 ของการค้าไทยในตลาดโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 92.81 และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 87.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเนื่องมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอุซเบกิสสถาน อาทิ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญจากอุซเบกิสถาน อาทิ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ