พลังงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร 8,970 ราย

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

“พลังงาน” เร่งแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 8,970 ราย พบตกสำรวจอีก 3,000 ราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่าวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากภาคประชาชน

ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสร้างเขื่อนสิรินธรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งก็มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กอปรกับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแก้ไขปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่สิ้นสุด

ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเยียวยาโดยการจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิมหมดวาระ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากการประชุมจะสามารถช่วยเร่งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบ แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือ และหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะต้องส่งผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริธร จำนวน 8,970 ราย

ทั้งยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดขึ้นเพื่อพิจารณากลุ่มที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 3,000 ราย โดยให้หลักเกณฑ์พิจารณาเดียวกันกับกลุ่มที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว ซึ่งให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน