“สมคิด” เผย “เจบิค” พร้อมหนุนเงินดอกเบี้ยต่ำสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

“สมคิด” คุยเจบิคเร่งดันลงทุนในอีอีซี พร้อมหนุนเงินดอกเบี้ยต่ำสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวังดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือกับ นายทะดะชิ มะเอะดะ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) ว่า ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการผลักดันโครงการต่างๆ ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเจบิคพร้อมสนับสนุนทางการเงินดอกเบี้ยต่ำให้กับเอกชนไทย โดยกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ขณะนี้รอประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะประกาศกำหนดคุณสมบัติ (ทีโออาร์) เพื่อให้เอกชนรับทราบเพื่อตัดสินใจเสนอโครงการลงทุน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งในระยะยาวและผลกำไรในระยะสั้น

นายสมคิดกล่าวว่า รัฐบาลไทยต้องการให้ญี่ปุ่นผลักดันโครงการอินโด-แปซิฟิก เชื่อมเส้นทางคมนาคมจากอินเดีย-เมียนมา ไทย-เวียดนาม-ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย ให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากไทยตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโครงการดังกล่าว จึงต้องการให้ญี่ปุ่นออกแรงผลักดันมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการเจบิค แจ้งว่าญี่ปุ่นพร้อมส่งผู้แทนระดับสูงมาเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS ) โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 15-16 มิถุนายน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในกลุ่ม CLMVT ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพราะการประชุมดังกล่าวจะมีการประกาศแผนแม่บทหารือเกี่ยวกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค 2.การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 3.การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม นอกจากนั้นในการประชุม High Level Joint Commission (HLJC) ครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งไทยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ CPTPP จึงขอให้ญี่ปุ่นช่วยศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมยา ตลอดจนช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และการลงทุนในระบบขนส่งทางรางเส้นทางอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลยังต้องการเร่งรัดการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) จึงต้องเร่งรัดการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการการบินไทย และประธานบอร์ดเพื่อเร่งเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ และการพัฒนาท่าเรือแหลมฉลังเฟส 3 เพื่อให้การลงทุนโครงการขนาดใหญ่คืบหน้า จะดึงความเชื่อมั่นการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่าในปัจจุบัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“ณัฏฐพล-ธานี” บอกลาประชาธิปัตย์ “มาร์ค” ลั่นพฤติกรรมดูด ไม่ใช่ระบบการเมืองที่อยากเห็น
Next articleบีเอ็มดับเบิลยู 330e M-Sport ขับสนุก…สุขกระเป๋า และเร้าใจ