จุดความร้อนของไทย 572 จุด ‘อุตรดิตถ์’ นำลิ่วมากที่สุด 93 จุด

จุดความร้อน

GISTDA เผย PM 2.5 ภาคเหนือจมฝุ่นพิษมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วน กทม. คุณภาพอากาศส่วนใหญ่ปานกลางถึงดีจุดความร้อนของไทย 572 จุด พบที่อุตรดิตถ์มากที่สุด 93 จุด

วันที่ 20 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของวันที่ 20 เมษายน 2567 พบ 6 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ เชียงใหม่ 89.6 ไมโครกรัม แม่ฮ่องสอน 87.6 ไมโครกรัม ลำพูน 84.6 ไมโครกรัม พะเยา 83 ไมโครกรัม เชียงราย 80.5 ไมโครกรัม และ ลำปาง 79.8 ไมโครกรัม ส่วนอีก 38 จังหวัดโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบเพียง 4 เขตที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระดับสีส้มคือ หนองแขม 49.6 ไมโครกรัม ทวีวัฒนา 39.1 ไมโครกรัม บางบอน 39 ไมโครกรัม และ บางแค 37.8 ไมโครกรัม ส่วนที่เหลืออีก 46 เขตมีค่าคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 572 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 267 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 223 จุด พื้นที่เกษตร 35 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 27 จุด เขต สปก. 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #อุตรดิตถ์ 93 จุด

Advertisment

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศพม่า 1,202 จุด ลาว 764 ไทย 572 จุด เวียดนาม 125 จุด กัมพูชา 81 จุด และมาเลเซีย 10 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่