เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (21 เม.ย. 2567 ) พบ 47 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 21 เม.ย. 2567  พบ 47 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 21 เมษายน 2567  รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า   รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 21 เมษายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ  จ.นนทบุรี  จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.ชัยนาท

จ.สิงห์บุรี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.กาญจนบุรี  จ.ราชบุรี  จ.สมุทรสงคราม  จ.เพชรบุรี  จ.บึงกาฬ  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.สกลนคร  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.อำนาจเจริญ  จ.ชัยภูมิ  จ.อุบลราชธานี และ จ. นครราชสีมา

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.0 – 112.3 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 21.4 – 81.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 32.6 – 56.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 17.1 – 36.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.9 – 23.1 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 33.1 – 54.3 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป  ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 28 เม.ย. 2567 ดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล     มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 22-24 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 22-28 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีแนวโน้มลดลงวันที่ 22-28 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และ ภาคใต้  ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (21 เม.ย. 2567 )

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (21 เม.ย. 2567 )