GPSC รุกพลังงานนิวเคลียร์ผนึก Seaborg ศึกษา SMR ตั้งกรอบศึกษา 4 ปี

GPSC จับมือ Seaborg ตั้งกรอบ 4 ปี (ปี’67-70) ศึกษาเทคโนโลยี SMR รุกพลังงานนิวเคลียร์ สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า เดินหน้าสู่พลังงานสะอาด

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า

ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Klaus Nyengaard ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Seaborg Technologies ApS ผู้พัฒนาเทคโนโลยี SMR (Small Modular Reactor) ขนาดเล็ก ประเทศเดนมาร์ก ด้วยพันธกิจในการผลิตพลังงานสะอาด ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค

โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกแบบให้เป็นโมดูลาร์ขนาดเล็ก มีความปลอดภัยสูง และที่สำคัญเทคโนโลยี SMR จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2570)

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ปัจจัยความเสี่ยง การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งและขนาดของหน่วยผลิตไฟฟ้าประมาณ 200-800 เมกะวัตต์

Advertisment

อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง 2 องค์กรในการดำเนินโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า SMR ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาศึกษาความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ หน่วยกำกับดูแล รวมทั้งภาคสังคมและประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

โดยกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้กับผู้เชี่ยวชาญจาก Seaborg จะสามารถทำให้ GPSC เข้าถึงมาตรฐานความปลอดภัยแบบ Passive Design (ซึ่งมีเฉพาะเทคโนโลยี SMR) การออกแบบเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก และการจัดการของเสีย ฯลฯ ตามข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเป็นไปได้ SMR จะต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนภายในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งด้านกฎหมาย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย