เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (21 พ.ค. 2567) จ.เชียงราย เกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM2.5
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 21 พ.ค. 2567 จ.เชียงราย เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.3-38.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.3-25.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.7-27.1 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.2-20.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.8-13.4 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.7-26.0 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

Advertisment

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 พ.ค.-28 พ.ค. 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2567

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง