“พิมพ์ภัทรา” สั่งทุกกรมสื่อสารเหตุไฟไหม้-ขนกากสารเคมีให้เคลียร์ ห่วงจิตใจชาวบ้าน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

“พิมพ์ภัทรา” ประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำ ให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้มาบตาพุด-การขนย้ายกากสารเคมี กำชับต้องสื่อสารให้ชัดเจน พร้อมเร่งรัดออกใบอนุญาต รง.4 และต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2567 ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการและกำชับเรื่องการใช้งบประมาณและความเร่งด่วนต่อการเยียวยา

จากเหตุการณ์ไฟไหม้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงมาตรการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และต้องบริหารจัดการความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไปพร้อม ๆ กัน และต้องสื่อสารให้ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งเรื่องของการจัดการขนย้ายกากสารเคมี กากแคดเมียม ฯลฯ เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมา นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยย้ำว่าต้องทำให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังขอให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำการส่งเสริมการปลูก การผลิต และการแปรรูปผลผลิตกาแฟ โดยได้ฝากไปดำเนินการพัฒนาทั้ง 4 ภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน เพื่อแสดงความไว้อาลัยประธานาธิบดีอิหร่านถึงแก่อสัญกรรม