เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (23 พ.ค. 2567) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก-ดี

(แฟ้มภาพ) ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 23 พ.ค. 2567 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ดี

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.4-22.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.6-25.0 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.5-21.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.9-17.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.2-17.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.7-24.3 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-30 พ.ค. 2567 ดังนี้พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567 ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5