กนป. เห็นชอบเร่งผลักดันส่งออกปาล์มน้ำมัน 300,000 ตันใน 5 เดือน หวังลดสต็อกส่วนเกิน

กนป.เห็นชอบเร่งผลักดันส่งออกปาล์มน้ำมัน 300,000 ตันใน 5 เดือน เพื่อลดสต็อกส่วนเกิน ขณะที่ของให้กระทรวงเกษตรฯจัดทำแผนส่งเสริมปลูกปาล์มคุณภาพ กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยดุแลมาตรฐานโรงงานสกัด

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในการผลักดันการส่งออกปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาด โดยวางเป้าหมาย 300,000 ตัน ในกรอบ 5 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน ขณะที่มาตรการอื่นๆก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนและเสนอเพื่อผลักดันแนวทางต่อไป

สำหรับมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันให้ได้เปอร์เซ็นน้ำมันที่สูงขึ้น เป้าหมายอยู่ที่ 20% พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมคุณภาพมให้กับเกษตรกร ช่วยเหลือด้านการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลูกปาล์มคุณภาพ สายพันธุ์ดี โดยให้ตัดต้นปาล์มที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องนี้ไปดูแล ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยดูแลในเรื่องของมาตรฐานโรงงานสกัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานอาจจะพิจารณาปิดโรงงาน

“ให้โรงงาน เอ ใช้ปาล์มสุก สกัดให้ได้เปอร์เซ็นที่ 18% โรงงานบี ให้สกัดปาล์มให้ได้เปอร์เซ็น 30% ขึ้นไป ซึ่งหากไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะพิจารณาปิดโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกไป ส่งเสริมการใช้ดีเซลบี 20 สำหรับรถบรรทุก ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอโอเคมิคอล ดูแลเรื่องของการถ่ายลดผ่านแดน เป็นต้น”

โดยมาตรการที่มีการหารือก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไข ส่วนมาตรการดูแลเรื่องของราคาหรือให้มีการชดเชยราคานั้น เกษตรกรผู้ปลูกแจ้งว่าไม่ต้องการมาตรการชดเชย เนื่องจากต้องการให้มีมาตรการด้านคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยังต้องการให้มีการประกาศราคาแนะนำอยู่ เรื่องจากเกษตรกรก็จะได้รับรู้ถึงทิศทางของราคาและทำปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพก่อนนำออกมาขาย

Advertisment

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 3.25 บาทต่อกิโลกรัม ใน 18% ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันตั้งแต่มกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 ตันต่อเดือน เช่น เดือนมกราคม 420,000 ตัน กุมภาพันธ์ 400,000 ตัน ขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศ 210,000 ต่อเดือน ส่งผลให้สต็อกปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องการที่จะลดสต็อกส่วนเกินไปโดยของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดำเนินการ