วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ให้ราคาสูงสุด 19,070 บาท/ตัน คว้าประมูลข้าว 10 ปี

“ภูมิธรรม“ ยิ้ม หลัง อคส.รายงานผลผู้เสนอซื้อข้าวรัฐ 10 ปี ปริมาณ 15,000 ตัน สูงสุด 19,070 บาท/ตัน ผู้เสนอสูงสุด บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง หลังต่อรองราคา คาดจะเปิดให้ทำสัญญา และส่งมอบข้าวต่อไป รับปิดโครงการรับจำนำข้าวของรัฐ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวของทั้ง 2 คลัง ตามประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 1/2567 ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ในวันนี้ว่า มีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในคลังทั้ง 2 หลัง จำนวน 6 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 7 ราย และได้เปิดซองเสนอราคา พบ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคาสูงสุด 19,070 บาท/ตัน ทั้ง 2 คลัง ได้แก่ คลังสินค้ากิตติชัย หลัง 2 และที่คลังสินค้า บจก.พูลผลเทรดดิ้ง หลัง 4

“ราคาที่เสนอครั้งนี้ถือว่าราคาดี ไม่ต่างจากราคาข้าวหอมมะลิเมื่อปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 29,637 บาท/ตัน  ย้อนไป 10 ปี แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นคุณภาพ มาตรฐานในการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าของรัฐ”

หลังจากนี้ เมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดแล้ว คณะทำงานจะต่อรองราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว และคณะกรรมการจะสรุปผลการประมูล เพื่อเสนอกับผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ในการอนุมัติและแจ้งผู้ชนะการประมูล มาทำสัญญาซื้อขายกับ อคส. และชำระเงินเพื่อส่งมอบข้าวสาร กำหนดระยะเวลาขนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังการเซ็นสัญญา

นายภูมิธรรม เวชยชัย

Advertisment

อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าการประมูลข้าวครั้งนี้ ไม่กระทบราคาข้าวในตลาดโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ โดยผลผลิตยังไม่ออก คาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ และข้าวที่ประมูลถือว่าไม่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนที่ข้าวไทยที่ส่งออกกว่า 8,000,000 ตันต่อปี

สำหรับกรณีที่ผู้ชนะการประมูลจะนำไปส่งออกจะต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้ตามมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานอยู่แล้ว และสำหรับการจำหน่ายในประเทศก็จะต้องผ่านมาตรฐานของกรมการค้าภายใน และยังมีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น อย. เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การดำเนินการครั้งนี้จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐไม่น้อยกว่า 286 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการบริหารข้าวอย่างเป็นมาตรฐาน ตั้งแต่การปลูก การเลือกเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การขัด การสีข้าวและการปรับปรุงคุณภาพ สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทยได้

เปิดผลประมูล

รายงานข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) ระบุว่า วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อคส.เปิดให้บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 7 ราย เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา ประมูลข้าวทั้ง 2 โกดัง ได้แก่ ที่คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ และคลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ

Advertisment

โดยพบว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียง 6 รายเท่านั้น มีทั้งเสนอราคาทั้ง 2 คลัง และเสนอราคาเพียง 1 คลัง  ส่วนบริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้เข้ามายื่นซองเสนอราคาในการประมูลข้าวครั้งนี้ แม้ว่าจะผ่านคุณสมบัติ

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายกฤษณรักษ์ ใจดี นักบริหาร 9 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.)  ได้เป็นประธานเปิดซองเสนอราคา พบว่า บริษัทที่เสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร โดยในคลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%)  เสนอราคาที่ 222,292,403.22 บาท คิดเป็นราคาต่อตันที่ 19,070 บาท และคลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) เสนอราคาที่ 64,010,216.32 บาท คิดเป็นราคาต่อตันที่ 19,070 บาท

ขณะที่บริษัทอื่น ๆ มีการเสนอยื่นซองราคาในคลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%)  ดังนี้

1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอที่ราคา 222,292,403.22 บาท ราคาต่อตัน 19,070  บาท

2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท เสนอที่ราคา  209,843,000 บาท ราคาต่อตัน 18,001.99  บาท

3.บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ยื่น

4.บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์.การเกษตร จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ยื่น

5.บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอที่ราคา 182,046,000 บาท ราคาต่อตัน  15,617.35 บาท

6.บริษัท สหธัญ จำกัด จังหวัดนครปฐม ไม่ยื่น

7.บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เสนอที่ราคา 186,506,473.60 บาท ราคาต่อตัน 16,000 บาท

ราคารวมที่เสนอทั้งสิ้น 800,756,566.16 บาท ส่วนบริษัทที่เสนอยื่นซองเสนอราคาในคลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%)  ดังนี้

1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอที่ราคา 64,010,216.32 บาท ราคาต่อตัน 19,070  บาท

2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท เสนอที่ราคา 60,482,800 บาท ราคาต่อตัน 18,019.11 บาท

3.บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ยื่น

4.บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์.การเกษตร จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เสนอที่ราคา 56,088,888 บาท ราคาต่อตัน 16,710.07 บาท

5.บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอที่ราคา 40,980,000 บาท ราคาต่อตัน  12,208.81 บาท

6.บริษัท สหธัญ จำกัด จังหวัดนครปฐม เสนอที่ราคา 62,734,711.23 บาท ราคาต่อตัน 18,690 บาท

7.บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เสนอที่ราคา 53,705,477.77 บาท ราคาต่อตัน 16,000 บาท ราคารวมที่เสนอทั้งสิ้น 338,102,791.31 บาท

สำหรับบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ 7 ราย ที่ร่วมยื่นซองเสนอประมูลข้าวรัฐ ได้แก่ 1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร 2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท 3.บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี 4.บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์.การเกษตร จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ 5.บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 6.บริษัท สหธัญ จำกัด จังหวัดนครปฐม 7.บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ผ่านคุณสมบัติ