บางจากผนึกพันธมิตร บุกภาคเหนือ รับซื้อน้ำมันปรุงอาหาร ผลิต SAF

Old Cooking Oil SAF

BSGF รุกภาคเหนือ ส่งต่อสุขภาพดี พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทธนโชคฯ เครือสนามกอล์ฟกัซซัน รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิต SAF ตั้งเป้าขยายเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด พร้อมด้วย นายประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหาร นางสาวพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และนายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทธนโชคฯ

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค ระหว่างบริษัท บีเอสจีเอฟ กลุ่มบริษัทธนโชคฯ และกลุ่มสนามกอล์ฟกัซซันฯ

โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ และผู้แทนกรมอนามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

บันทึกข้อตกลงฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต SAF โดยร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภาคเหนือไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำประกอบอาหาร ตั้งเป้าขยายเครือข่ายให้ครบ 17 จังหวัด รวมถึงขยายความรู้สู่ภาคประชาชนผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายในชุมชน เช่น ศูนย์อนามัย วัด โรงเรียน เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Advertisment