องค์การคลังสินค้า เตรียมเปิดเอกชนร่วมทุน “เอเชียทีค 2”

แฟ้มภาพ

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวถึงความคืบหน้าแผนพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี 1 บนพื้นที่ 19 ไร่ ให้เป็นแหล่งช็อปปิ้งแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (เอเชียทีค 2) ว่า หลังจากได้เปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อปี 2560 ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2561 ได้เสนอแผนต่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าภายในปีนี้จะเห็นความชัดเจนและเปิดให้เอกชนเข้าร่วมทุนได้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินหน้าโครงการเอเชียทีค 2 อคส.ได้พิจารณานำพื้นที่คลังธนบุรี 1 มาปรับใช้ให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ขายสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับ อคส. โดยเปิดให้ทำสัญญา 1 ปี คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้ อคส.เดือนละกว่าแสนบาท นอกจากนี้ ยังนำพื้นที่อื่นมาปรับปรุงให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ เช่น ร้านสตาร์บัคส์ เป็นต้น ส่วนพื้นที่คลังอื่น ๆ ก็อยู่ระหว่างการเช่นกัน

“เชื่อว่าเมื่อเปิดโครงการได้ก็จะสามารถเดินหน้าได้ทันที หากไม่ทำอะไรเมื่อเปิดโครงการจริงก็อาจจะล่าช้าไปได้ ระหว่างนี้ อคส.เองก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เอกชนที่สนใจจะร่วมลงทุนเอเชียทีค 2 มีผู้สนใจ 2 ราย เช่น บ้านบางเขน ซึ่งเป้าหมายการเดินหน้าโครงการยังคงเหมือนเดิม คือ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร สร้างแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเอกชนต้องมีเป้าหมายเดียวกับเรา”