2 บริษัทประมูลข้าวผิดวัตถุประสงค์ พ้นข้อกล่าวหา

ภาพประกอบ

อคส. ยันตรวจเข้มทุกขั้นตอนการประมูลข้าว ป้องกันผลกระทบตลาด หากพบกระทำผิดเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่ ขณะที่ 2 บริษัทที่ลงพื้นที่ตรวจสอบยันยังไม่พบปัญหา พร้อมสุ่มตรวจผู้ชนะต่อไป

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ในฐานะประธานคณะทำงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อคของรัฐเพื่อการบริโภคเป็นการทั่วไป และการระบายเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เปิดเผยว่า จากการนำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า (ปลายทาง) ในจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 กรณีการขนย้ายระบายข้าวสารในสต็อคของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ที่ 2 บริษัทชนะประมูลไปแล้วนั้น และล่าสุดมีกระแสว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและปริมาณข้าวคงเหลือในคลัง

ทั้งนี้ เหตุที่เกิดกระแสนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่าเลขบัญชีทางภาษีไม่ตรงกัน จึงเป็นเหตุให้เข้าใจว่าอาจจะมีการนำข้าวที่ประมูลได้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ดี เมื่อลงพื้นที่ตตรวจสอบพบว่าข้อมูลทางบัญชีกับปริมาณสินค้าคงเหลือมีจำนวนที่สอดคล้องกัน การดำเนินการทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทก็ยังเดินได้ปกติ ไม่มีการชะลอแต่อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ อีกทั้ง อคส.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สุ่มตรวจผู้ชนะการประมูลทุกรายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และหากตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นำเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ และพบหลัก ฐานการกระทำผิดจริง จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป


อย่างไรก็ดี การดำเนินการที่ผ่านมาของ อคส. ได้วางมาตรการและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรัดกุม และเชิญผู้ชนะการประมูล เข้ารับฟังการชี้แจงมาตรการดำเนินการของ อคส. ก่อนการทำสัญญา โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อคส.ที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง รวมทั้งเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างรับฟังเพื่อร่วมวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายข้าวสารออกจากคลังสินค้าตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง และยังขอความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรม ในการตรวจสอบใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ว่ามีกำลังการผลิต ที่เพียงพอหรือไม่ด้วย และมีคณะกรรมการ คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบ ดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดให้กับทุกภาคส่วนไม่ให้ได้รับผลกระทบ