เอกชน 9 ราย ยื่นประมูลข้าวสารรัฐบาลเพื่อบริโภค 4.37 หมื่นตัน ต่ำสุดตันละ 6,000 บาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยผลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ เพื่อจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 43,700 ตัน ใน 20 คลัง ว่ามีผู้ที่เสนอสูงสุด 9 รายจากจำนวนผู้เสนอซื้อ 35 ราย มูลค่าเสนอซื้อประมาณ 534.08 ล้านบาท โดยราคาเสนอซื้อเฉลี่ย ตันละ 6,000-22,000 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นการเสนอซื้อข้าวขาว 5% มากที่สุด 24,500 ตัน คิดเป็น 56.08% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล ราคาเฉลี่ยตันละ 11,437 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 7,300 ตัน คิดเป็น 16.74% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล ราคาเฉลี่ยที่เสนอซื้อตันละ 18,015 บาท

“การประมูลข้าวครั้งนี้ราคาดีมากดีกว่าครั้งที่ผ่านมาในการเปิดประมูลข้าวทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ข้าวขาว 5% ราคาประมูลเฉลี่ยตันละ 10,050 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 100% ตันละ 8,850-10,202 บาท หลังจากนี้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐจะประชุมหารือเพื่อสรุปผลการประมูลก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้ทั้งหมด”

ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอซื้อข้าวสูงสุด 9 ราย ได้แก่ 1.หจก.รุ่งเรืองพืชผล 2504 2.บจก.ธัญญไร้ซ์ (ไทยแลนด์) 3.หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 4.บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว 5.บจก.กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต 6.หจก.สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ 7.บจก.วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ 8.บจก.ครอบครัวข้าวสาร และ9.บจก.ธนสรร ไรซ์


สำหรับการส่งออกข้าวล่าสุดตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ปริมาณ 4.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.12% มูลค่า 2,093 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.75% ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,161 เหรียญสหรัฐ ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ตันละ 450 เหรียญสหรัฐใกล้เคียงกับราคาข้าวขาวเวียดนาม ตันละ 445 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,000-8,200 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,500-16,600 บาท