บอร์ดปตท.เคาะ “ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย” นั่งประธานฯคนใหม่

ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมติดังนี้ แต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการ แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยในส่วน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ,นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการ

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า นอกจากนี้ยังมีการประชุมในวาระพิเศษ เรื่องการแต่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่โดยบอร์ดเห็นชอบ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ คือ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย จะเข้ามาทำหน้าที่ แทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปัจจุบันที่จะครบวาระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ ยังอนุมัติแต่งตั้งนายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับนาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย และประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มี อายุ 63 ปี ,การศึกษา จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา,ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบันคือกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส,ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ,กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ