“บิ๊กอู๋” รับลูก แก้ไขปัญหาแรงงานประมง

“จรินทร์” คลี่ปมขาดแรงงานประมง ชูต้อง “เร็ว ถูก ชัวร์” ย้ำรัฐบาลห่วงใย ต้องทำงานแบบ “ประชารัฐ” เพื่อประโยชน์ “ประชาชน”

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เพื่อนำเสนอประเด็นข้อขัดข้องในการดำเนินการ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงแรงงานรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมง กว่า 42,000 คน จากนั้น นายมงคล และคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในการนี้ นายจรินทร์ จักกะพาก ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยได้มอบหลักการในการแก้ไขปัญหาว่าการจัดหาแรงงานประมง จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องเป็นธรรม มีจำนวนแรงงานแน่นอน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง และประเทศต้นทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจในภาคประมง และให้มีการจัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน และรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำว่าความเดือดร้อนของเศรษฐกิจในภาคประมงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และใส่ใจในการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจในทุกประเภท และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา และความเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ