นบข.เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป แก่ผู้ชนะการประมูล9ราย ปริมาณ4.37หมื่นตัน

นบข.ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 9 ราย จำนวน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 534.08 ล้านบาท พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ได้ออกประกาศให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ จำนวน 35 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน โดยคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้พิจารณาราคาเสนอซื้อสูงสุดของผู้เสนอซื้อทุกรายเทียบเคียงกับราคาจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐที่ผ่านมา และได้สรุปผลการพิจารณาเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งรองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) มูลค่าเสนอซื้อ 534.08 ล้านบาท

ซึ่งหลังจากนี้กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการต่อไป


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข. เห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ข้าวในสต็อกของรัฐที่จะนำออกมาจำหน่ายมีทั้งหมด 14 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.49 ล้านตัน จำนวน 91 คลัง ใน 19 จังหวัด

2. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ข้าวในสต็อกของรัฐที่จะนำออกมาจำหน่ายมีทั้งหมด 15 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง ใน 27 จังหวัด

ทั้งนี้ กรมฯ มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ดังกล่าว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ