กรมชลฯร่วมประชุมความร่วมมือบริหารจัดการน้ำกทม.-5 จังหวัดปริมณฑล รับมือน้ำท่วมหน้าฝนนี้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เป็นประธานการประชุม พร้อมพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้อาจจะรับผลกระทบจากสภาวะน้ำหลาก

ในส่วนของกรมชลประทานได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน โดยการเตรียมความพร้อมและคาดการณ์ปริมาณน้ำ การตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทาน การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือพร้อมปฏิบัติงาน การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) เชื่อมโยงข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำหลาก ตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรุงเทพมหานคร มีจุดเชื่อมต่อกัน 12 จุด มีประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด ตามปริมาณเก็บกักที่กำหนดไว้ไม่ให้ท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจสอบคั้นกันน้ำตามโครงการชลประทานก่อนถึงกรุงเทพฯ ให้พร้อมใช้งาน ติตตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำออกทางฝั่งตะวันออกผ่านคลองระพีพัฒน์ลงสู่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง ทางฝั่งตะวันตกระบายลงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ