สถาบันอัญมณีฯ จัดงาน GIT ALUMNI 2018 ขับเคลื่อนอุตฯอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันอัญมณีฯ จัดงาน GIT ALUMNI 2018 มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย


นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) เปิดเผยว่า จีไอทีเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

“การจัดงาน GIT ALUMNI 2018 เป็นการจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายอันเป็นประโยชน์และสนับสนุนธุรกิจระหว่างกันขึ้น จนกลายเป็นเครือข่ายบุคลากรชั้นนำของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เข้มแข็งและเติบโต” นายราเชนทร์กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปี จีไอทีได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,000 ราย ทั้งหลักสูตรทางด้านอัญมณีศาสตร์ การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับ ตลอดจนงานสัมมนา และการอบรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันศิษย์เก่าที่จบหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจนเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาทิ แบรนด์ PonK SmiTHi, JITTRAKARN, MALIKA, ARQUETYPE เป็นต้น

Previous article‘วิษณุ’ เผยบิ๊กตู่ทยอยคืนตำแหน่ง ‘ผู้นำท้องถิ่น’ หลังโดน ม.44 พักงาน
Next articleประกาศเตือนภัยฉบับที่ 7 ฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ กระทบ 43 จว.