สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง 11 มิ.ย.

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง 11 มิ.ย. เกษตรฯเล็งปรับวิธีการตรวจรับนมใหม่ทั้งประเทศให้รัดกุมเพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐาน

นสพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 ที่ผ่านมานายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีได้ทำหนังสือขอโทษกับกรณีที่จัดส่งให้โรงเรียนมีปัญหาคุณภาพผิดปกติไปยังนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ในจดหมายตามที่สหกรณ์ฯได้จัดส่งนมยูเอชทีภายใต้โครงการนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษาและได้เกิดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมที่จัดส่งให้โรงเรียนผิดปกติในบางกล่องมีลักษณะขุ่นข้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามรายละเอียดที่สหกรณ์ได้รับทราบจากโรงเรียนแล้วนั้นในนามผู้บริหารฯเจ้าหน้าที่สหกรณ์รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสหกรณ์ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการขอเรียกคืนสินค้าล๊อตนี้ทั้งหมดและจะรีบดำเนินการแก้ไจและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯในฐานะเป็นองค์กรของเกษตรกรมิได้มีเจตนาที่จะผลิตนมและจัดส่งนมที่ไม่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนผู้บริโภค แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุใด สหกรณ์ข้อน้อมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป และสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในวันนี้ (11 มิ.ย.61) ณ .องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จตุจักร กรุงเทพ ในเวลา 11.00 น.อีกด้วย ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้ทำจดหมายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวยังผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ โดยระบุขณะนี้สหกรณ์ฯได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ล็อตการผลิตที่มีปัญหาที่สหกรณ์เก็บไว้ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งแล้วและได้ทำการแจ้งผู้รับจ้างขนส่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการวางซ้อนลังต้องไม่เกิน 8 ชั้น

ในวันที่ 11 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเข้าๆตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยจะมีทีมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาของจังหวัดรวมทั้งจังหวัดสระบุรีจะจัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด ในวันที่ 12 มิ.ย. 61 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนของสหกรณ์/ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียนในภาพรวมต่อไป

สำหรับจังหวัดสระบุรีมีสหกรณ์/ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียนปี 2561 จำนวน 4 ราย คือ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด อ.ส.ค. มวกเหล็กและบริษัท เทียนขำ แดรี่คอร์เปอเรชั่น โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับโควต้าในการจัดส่งนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

​“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นกรณีศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรฯได้เน้นย้ำจะต้องไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งหาทางในการปรับแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิธีการตรวจรับนมใหม่ทั้งประเทศให้รัดกุมเพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐานอีก” นสพ.สรวิศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ