พาณิชย์เปิดประมูลข้าวกลุ่ม 3 มีผู้สนใจซื้อไปกว่า 0.54 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,802 ล้านบาท

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวกลุ่ม 3 มีผู้สนใจซื้อไปกว่า 0.54 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,802 ล้านบาท ทำให้ข้าวคงเหลือจากกลุ่ม 2 และ 3 ปริมาณ 20,000 ตันพร้อมเร่งเสนอ นบข. เห็นชอบต่อไป พบว่าข้าวในสต๊อกรัฐเหลือไม่มาก ขายไปแล้วกว่า 16.89 ล้านตัน กว่า 1 แสนล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้น 15 ราย และมีผู้สนใจมายื่นซองจำนวน 13 ราย โดยเสนอซื้อสูงสุด จำนวน 11 ราย ใน 64 คลัง ปริมาณ 0.53 ล้านตัน คิดเป็น 97.60% ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด สำหรับมูลค่าที่เสนอซื้อครั้งนี้ประมาณ 1,802 ล้านบาท ราคาเสนอซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3,220 บาทต่อตัน สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีการเสนอซื้อ 3,043 บาทต่อตัน หลังจากนี้ คณะทำงานฯ จะสรุปผลเพื่อเสนอเข้าสู่คณะอนุระบายฯ และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

สำหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอซื้อมากที่สุด คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 0.30 ล้านตัน คิดเป็น 56.44% รองลงมา คือ ข้าวเหนียวขาว 10% ปริมาณ 0.08 ล้านตัน คิดเป็น 14.51% ทั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการที่เสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลกลุ่ม 3 นี้ที่ชนะประมูลมาจากผู้ประกอบการเอทานอล 6 บริษัท ผู้ประกอบการเชื้อเพลิง 2 บริษัท ผู้ประกอบการปุ๋ย 1 บริษัท และผู้ประกอบการที่ทำกรดมะนาว 2 บริษัท อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามขบวนการขั้นตอน โดยจะสรุปผลการยื่นซอง เข้าสู่ที่ประชุมคณะทางานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ก่อนเสนอเข้า นบข. พิจารณาในต้นเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมกับสรุปผลประมูลข้าวกลุ่ม 2 ที่ระบายได้ 1.53 ล้านตัน

“ส่วนความเข้มงวดของการระบายก็ยังคงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาข้าวไหลเข้าสู่ตลาดปกติและหากพบว่าผู้ชนะนำข้าวไปผิดวัตถุประสงค์ หรือทรายภายหลังคุณสมบัติไม่ตรง ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป”

นายอดุลย์ ยังกล่าวอีกว่า การระบายข้าวครั้งนี้ ทำให้ข้าวที่ยังคงเหลือจากการระบายเพียง 20,000 ตันจากข้าวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ที่นำออกมาระบายไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ข้าวกลุ่มที่ 1 ปริมาณ 1.43 หมื่นตันที่ระบายไปก่อนนั้น สามารถขายได้หมด ทำให้ข้าวที่อยู่ในสต็อกรัฐบาลที่จะนำออกมาระบายไม่มาก จะยังคงเหลือข้าวที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะต้องสรุปตัวเลขจากข้าวที่เปิดระบายไปก่อนหน้านี้ ปริมาณเท่าไรเพื่อนำออกมาระบายต่อไป ซึ่งจะมีเหลือจากทั้งการส่งมอบ ไม่มารับมอบ ผิดสัญญาหรือแม้กระทั่งติดคดี จะนำออกมาระบายได้หรือไม่

ทั้งนี้ กรมฯจะต้องรอตัวเลขที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่ดูแลสรุปตัวเลขมาให้ เพื่อพิจารณาสรุปก่อนที่จะเสนอ นบข. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ยังเหลือปริมาณข้าวที่ยังไม่เคยนำออกมาระบายด้วยปริมาณ 0.94 ล้านตัน จากปริมาณข้าวทั้งหมด 18.70 ล้านตัน ที่จะต้องสรุปตัวเลขและกลุ่มของข้าวเพื่อที่จะนำออกมาระบายต่อไป อย่างไรก็ดี จากปริมาณข้าวที่มีการเปิดระบายข้าวภายใต้รัฐบาลปัจจุบันปริมาณ 17.76 ล้านตัน ซึ่งเปิดระบายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 สามารถระบายไปได้แล้ว 16.89 ล้านตัน มูลค่าที่เกิดขึ้น 145,909 ล้านบาท ส่งผลให้ปริมาณข้าวที่ยังคงเลยที่รอกสรุปตัวเลขไม่มากแล้ว

สำหรับการส่งออกข้าว ณวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 13 มิถุนายน 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวไปได้ 5.197 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.5% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 4.84 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 2,636 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 2,059 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ