มิลค์บอร์ดร้อนนมโรงเรียนบูด ร้องสอบมวกเหล็ก-เชียงใหม่เฟรชมิลค์

“นมบูด” ส่อเค้าลามหนัก ล่าสุดมีการร้องเรียนสหกรณ์โคนมมวกเหล็กที่เพิ่งรับโอนโควตานมโรงเรียนจากสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ที่ถูกตัด 25% มาสด ๆ ร้อน ๆ รวมทั้ง “เชียงใหม่เฟรชมิลค์” ส่งนมเสียให้นักเรียน ชี้หากผิดจริงต้องถูกตัดโควตาขั้นต่ำทันที 25% “เชวงศักดิ์” เผยน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ที่ถูกตัดต้องโยกให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นที่ก่อนหน้านี้ถูกตัดโควตามาแล้ว เหตุส่งไปขายในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรณีนมโรงเรียนที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ผลิตและส่งให้โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน พบความผิดปกติในบางกล่องมีลักษณะขุ่นข้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งนมโรงเรียนที่มีปัญหาเป็นลอตวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา 110,539 กล่อง ส่งให้ทั้งหมด 12 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ได้เรียกนมโรงเรียนลอตดังกล่าวคืนทั้งหมด พร้อมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แหล่งข่าวจากวงการโคนม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดปัญหานมบูดคล้ายกับสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ตามมาติด ๆ กัน โดยมีการร้องเรียนมาที่คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า สหกรณ์โคนมมวกเหล็กกับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ส่งนมโรงเรียนด้อยคุณภาพแก่โรงเรียน ซึ่ง 2 รายล่าสุด มีสมาชิกที่ผลิตน้ำนมดิบในสังกัดค่อนข้างมาก และเทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 แต่ละรายมีโควตานมโรงเรียนในปริมาณใกล้เคียงกับสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เตรียมพิจารณาตัดโควตานมโรงเรียนของทั้ง 2 รายขั้นต้น 25% เหมือนกับสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ที่มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งมิลค์บอร์ดสามารถตัดสิทธิ์หรือตัดโควตานมโรงเรียนได้ทันที และหากตรวจพบเชื้ออีโคไลในโรงงานผลิตสามารถสั่งปิดโรงงานหยุดการผลิตนมทั้งหมดทันทีและห้ามจำหน่าย จนกว่าจะทำการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นจึงจะเปิดโรงงานผลิตได้ใหม่อีกครั้ง

“ทั้งสหกรณ์โคนมมวกเหล็กและบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์มีปัญหาการผลิตนมกล่องยูเอชทีเหมือนกับโรงงานผลิตนมกล่องยูเอชทีของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์เพราะนมประเภทนี้มีอายุการดื่มได้นาน 4-5 เดือน อาจเกิดปัญหาได้ในหลายขั้นตอน ในขณะที่การผลิตนมพาสเจอไรซ์ไม่ค่อยพบปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะผลิตกันในช่วงเช้า กลางวันนักเรียนก็ได้ดื่มกัน ดังนั้น ต่อไป สหกรณ์ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรในการผลิตให้มากยิ่งขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนตามอายุการทำงาน มีการทำคิวซีคอยตรวจสอบคุณภาพการผลิตในโรงงานและกระบวนการขนส่ง การจัดเก็บอย่างเข้มงวด เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้การผลิตนมโรงเรียนต้องมีคุณภาพมากกว่านมอื่น ๆ”

ส่วนความคืบหน้าในการแก้ปัญหากระบวนการผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์นั้น นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางสหกรณ์กำลังให้บริษัทที่ชำนาญการเข้ามาตรวจสอบชิ้นส่วนการผลิตทั้งหมดอยู่ ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเพราะชิ้นส่วนในการซีลกล่องชำรุดก่อนอายุการทำงานที่กำหนดไว้ จากปกติจะมีรอบการตรวจสอบอยู่แล้ว จึงทำให้การซีลกล่องนมไม่สนิท ซึ่งสหกรณ์ต้องหยุดการผลิตนมโรงเรียนไป 1 สายการผลิตจากทั้งหมด 4 สายการผลิตที่ผลิตนมโรงเรียนตามโควตา ประมาณ 3 แสนกว่ากล่อง หรือถุง/วัน เพราะมีทั้งการผลิตนมยูเอชทีกับนมพาสเจอไรซ์เท่ากับถูกริบโควตาผลิตวันละประมาณ 9 หมื่นกว่ากล่องหรือถุง

Advertisment

ส่วนการตรวจสอบหาเชื้ออีโคไล ทางหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยา (อย.) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้มาตรวจสอบโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตแล้ว ตนเชื่อมั่นว่าไม่มีเชื้ออีโคไลอย่างแน่นอน ส่วนโควตาการผลิตที่ถูกริบหรือตัดไป 25% โดยให้สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ส่งนมดิบ 25% ไปให้สหกรณ์โคนมมวกเหล็กผลิตแทน แต่เมื่อเกิดปัญหากับโรงงานผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก ก็คงต้องส่งนมดิบให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นแทนเป็นส่วนใหญ่

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ปรากฏว่าผู้บริหารยังไม่ได้ให้คำตอบในปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะที่มีปัญหาในการติดต่อกับสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เพราะไม่มีผู้รับสายโทรศัพท์ ส่วนสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นที่จะรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ในส่วน 25% ที่ถูกริบโควตานั้น เมื่อปี 2559 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นถูกมิลค์บอร์ดตัดโควตานมโรงเรียน 5% หรือ 4 ตัน/วัน เพราะมีการส่งออกนมโรงเรียนชนิดกล่องยูเอชทีไปขายในประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 1.2 ล้านกล่อง