กฟภ.ทุ่มงบ1.1พันล้านบาท เดินสายเคเบิลใต้น้ำเกาะพะงัน ใช้ไฟฟ้าได้อีก 14 ปี

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่สถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายเสริมสุข คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน โดยมีนายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน เข้าร่วม

กฟภ. ได้ลงทุนก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำระบบส่ง 115 kV (กิโลโวลล์) จากสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย2 เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะพะงันพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 1×50 MVA(เมกะโวลด์แอมแปร์) ก่อสร้างสวิตช์เกียร์เพิ่มเติมที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้เกาะพะงัน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่เกาะพะงัน ด้วยงบประมาณรวมกันกว่า 1,125 ล้านบาท สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ได้จนถึงปี พ.ศ. 2574 หรืออีก 14 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงขี้นเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี กฟภ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงและเพียงพอจึงได้ทำโครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 115 kV (กิโลโวลล์)

โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน สามารถรองรับการขยายตัวการใช้พลังงานไฟฟ้าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ หาดท้องศาลา หาดริ้น อ่าวท้องนายปาน หาดโฉลกหลำ และหาดปลายแหลม จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพะงัน

ด้านนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า เกาะพะงันเป็นเกาะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ เป็นเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีโครงการเพิ่มกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ และต่อเนื่อง ความสำคัญของสถานีจ่ายแห่งนี้มีการติดตั้งหม้องแปลงขนาด 50 MVA (เมกะโวลด์แอมแปร์) ทำให้เกาะพะงันมีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวก็สามารถขยายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ

นอกจากนี้ กฟภ.ได้เตรียมอนุมัติแผนงานโครงการเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ วงเงินลงทุน 2,659 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 kV (กิโลโวลล์) จาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังเกาะสมุย , โครงการก่อสร้างสายส่งจากสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย1 ไปยังสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย2 และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย3 ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 MVA(เมกะโวลด์แอมแปร์) จำนวน 2 หม้อแปลง ส่วนเกาะเต่า กฟภ.ได้เตรียมขออนุมัติแผนงานโครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำจากเกาะพะงันไปยังเกาะเต่า 33 kV (กิโลโวลล์) ด้วยงบประมาณ 1,776 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 สามารถรองรับได้ถึงปี พ.ศ. 2575

 


ที่มา มติชนออนไลน์