“บิ๊กตู่” ลั่นทนเห็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ประชุมเคาะโต๊ะ ปรับโฉมนโยบายน้ำใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยกล่าวก่อนการประชุม ว่าจะปรับนโยบายและงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ำใหม่ ปรับโฉมหน้านโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เดิมเคยคำนึงถึงกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการน้ำ 1.น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 3.น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ โดยจะเพิ่มอีก 2 กิจกรรมถือเป็นวาระแห่งชาติ คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการแก้ปัญหาน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ดังนั้น การจัดทำแผนและโครงการต่างๆ จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ที่ต้องมีทั้งของเดิม และเพิ่มของใหม่ลงไป ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องแจ้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากเกิดกระแสความคาดหวังจากประชาชนจำนวนมาก จากการทำงานของรัฐบาลปัจจุบัน

“เราทนเสี่ยงภัยอีกต่อไปไม่ได้แล้ว ในกรณีที่ต้องใช้เงินเกี่ยวกับการเยียวยาทุกปี หลายหมื่น หลายแสนล้านบาท แต่กลับไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย และน้ำก็ระบายทิ้ง ไม่เกิดคุณค่าเท่าที่ควร ต้องจัดการให้เร็วและทันเวลา กำหนดเวลาให้เกิดความชัดเจนในช่วงปี 2557 ถึง 2560 ใน 5 กิจกรรมนี้ ทำอะไรลงไปแล้วบ้าง ในพื้นที่ใด ขอให้สรุปมาให้ได้ และระยะที่ 2 ในช่วงปี 2560 – 2561 จะดำเนินการอะไรได้บ้าง และแผนในปี 2562 ซึ่งให้เน้นหนักในกิจกรรม 2 อย่างหลัง คือ น้ำท่วม น้ำแล้ง เพราะผมทนเห็นภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้ และการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่ง ให้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ก็ต้องตอบให้ได้ว่า อะไรที่ทำให้เกิดความยั่งยืน ที่ทำให้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งให้เกิดความชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์