บอร์ดธุรกิจต่างด้าว ไฟเขียว บ.ต่างด้าวลงทุนในไทยเดือนก.ค. 20 ราย ดึงเม็ดเงินลงทุน 475 ล.บาท

บอร์ดธุรกิจต่างด้าว ไฟเขียว บ.ต่างด้าวลงทุนในไทยเดือนก.ค. 20 ราย ดึงเม็ดเงินลงทุน 475 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 550 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในเดือนก.ค.2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 20 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 475 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 550 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้กับไทยด้วย

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 10 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 147 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี บริการรับจ้างผลิตผ้ามุ้งลวดสำหรับใช้ประกอบประตู บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก บริการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ภายในรถยนต์ บริการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนรถยนต์ บริหารจัดการคลังสินค้า บริการให้พนักงานไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบเครื่องยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 116 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่า รถฟอร์คลิฟท์ รถลากพาเลทไฟฟ้า บริการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ บริการส่งเสริมด้านการตลาด โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และหมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น

3.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 142 ล้านบาท ได้แก่ บริการตรวจวัดและรายงานแสดงภาพการก่อตัวของโคลนของหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม บริการออกแบบ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ และจีน

4.ธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 70 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าตัวแทนจัดหาลูกค้าเพื่อใช้บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม ตัวแทนจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรมการค้าส่งเบาะและที่นั่งสำหรับรถทุกประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศบาร์เบโดส ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร

ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบโปรแกรมและการทำงานโดยรวมของระบบ SAP และ ERP องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการตรวจสอบประเมินปัญหาทางเทคนิคของเรือขนส่งขนาดใหญ่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสารหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค.2561 มีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 160 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,498 ล้านบาท

Previous articleกรมศิลป์ชวนชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ”
Next articleกสิกรไทย-สยามพิวรรธน์ เปิดตัว “บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย”