ลดปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้น “บางจาก” เปิดขายดีเซลB20แล้ว ถูกว่าดีเซลปกติ3บาท ช่วยเกษตรกร-ลดต้นทุนค่าขนส่ง

บางจากฯ และผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เปิด “โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20” ถูกกว่าดีเซลปกติ 3 บาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มในภาวะน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด ราคาตกต่ำ และลดต้นทุนค่าขนส่ง ค่าโดยสารในยามน้ำมันแพง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มขนส่งสินค้า รถและเรือโดยสาร เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ยอดใช้ระยะแรก 2.5 ล้านลิตรต่อเดือน ช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล 3,500 ตันต่อปี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20” โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน บางจากฯ ทีพีไอฯ และผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมพิธี

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลร้อยละ 20 มีเป้าหมายการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน เบื้องต้นคาดว่าจะเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้นจากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี

โดยกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าครองชีพของประชาชน จากการศึกษาทดลองใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บางยี่ห้อบางรุ่น พบว่าใช้ได้ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อีกทั้งยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร็วๆ นี้ กระทรวงพลังงานจะเจรจากับกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ในรถ ขสมก. บขส. และรถไฟ ด้วย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน เพื่อช่วยรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้ประเทศ รวมทั้งการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และลดฝุ่นละออง ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มจำหน่ายน้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าขยายการจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มขนส่งสินค้า รถและเรือโดยสาร เป็นการช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้าและค่าโดยสาร ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าครองชีพของประชาชน โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 20 ราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ปริมาณการใช้รวมประมาณเดือนละ 2.5 ล้านลิตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณ 3,500 ตันต่อปี


นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ใช้น้ำมันดีเซล B20 กับรถดีเซลทุกชนิดของบริษัท ผลของการใช้งานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ขอเชิญชวนสนับสนุนให้ผู้ใช้รถดีเซล เครื่องยนต์ และยานพาหนะขนาดเล็ก ใหญ่ ที่สามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้ ลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 เพราะนอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากเกินไป ลดการนำเข้า ทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศน้อยลง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มีรายได้ดีขึ้น