สนพ. ยันการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนอนุรักษ์ งบปี62 โปร่งใส ไร้การแทรกแซง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 นั้น สนพ.ขอเรียนชี้แจงดังนี้

เนื่องจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 ต้องจัดทำตามงบประมาณรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และมีกำหนดการดำเนินการที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) สนพ.จึงช่วยรับภารกิจในการดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนของงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” นั้น ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. เป็นผู้ดำเนินการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ปี 2560 ที่จะต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพบว่าหลังสิ้นสุดระยะเวลากำหนดยื่นข้อเสนอ มีหน่วยงานยื่นขอรับทุนทั้งหมด 343 หน่วยงาน รวม 956 โครงการ ซึ่งจากนี้ สนพ.จะทำหน้ารวบรวม และจัดเรียงหมวดหมู่ของโครงการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนตามลำดับ ซึ่งตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเป็นการใช้ระเบียบใหม่เป็นปีแรก

ในกระบวนการทำงานจึงได้แบ่งเป็น 2 ทีม ทั้งนี้ในส่วนที่ สนพ.ดำเนินการ นั้น บริษัทเอกชน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ แม้ว่าในภารกิจปกติ สนพ.ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเพื่อช่วยงานธุรการในภารกิจด้านกำกับดูแลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปแล้ว เพื่อให้ภารกิจการรับข้อเสนอแล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถกลั่นกรองและอนุมัติแผนงานได้ตามเป้าหมายและขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการกองทุน ปี 2560

ทั้งนี้ สนพ.ยืนยันว่ากระบวนการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ