“พาณิชย์”เตรียมจัดงานประชุมอัญมณีโลก แสดงศักยภาพดันไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีในปี’64

“พาณิชย์” เตรียมจัดงานประชุมอัญมณีระดับโลก คาดมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 400 ราย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพไทย ในการดันไทยให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีในปี 64 ได้

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯและสถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือ สมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลก (CIBJO) ร่วมจัดประชุมสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลกขึ้น (CIBJO Congress 2017) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม แชงกีลา โดยการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้มีชื่อเสียง ผู้แทนองค์กรการค้า ผู้แทนองคืกรวิชาการ นักลงทุน และผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300-400 รายจาก 42 ประเทศ เข้าร่วมงาน ซึ่งจะทำให้เห็นถึงศักยภาพของไทย และการดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีได้ในปี 2564 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลมองไว้ให้ได้

โดยเป้าหมายของรัฐบาลต้องการผลักดันใหไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Thailand as The World’s gems & Jewelry trading Hub) และกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ร่วมหารือและดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนใหไทยก้าวเป็นศูนย์กลางให้ได้ตามเป้าหมาย และการที่ไทยได้เป็นประเทศที่จัดงานประชุมระดับโลกครั้งนี้ รับว่าหลายประเทศให้ศักยภาพของไทย ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นโอกาสของไทย

สำหรับมูลค่าการค้า การส่งออกในภาพรวมของอัญมณีของไทยนั้น ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรก มูลค่าการค้าอยู่ที่ 200,000 ล้านบาท โดยภาพรวมทั้งปีคาดว่าจะใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ มูลค่าการภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมุลค่าที่สูงในภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย ในภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ มีสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ 6.5% เมื่อเทียบสัดส่วนจีดีพีทั้งประเทศ
และการส่งออกสินค้าอัญมณีเป็นสินค้าการส่งออกสำคัญอัยดับ 3 ของประเทศ รองจากการส่งออกยานยนต์และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์


นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมอัญมณีไทยยังเป็นกำลังในการเจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ ปัจจจุบันรัฐบาลก็ส่งเสริมอุตสหากรรมดังกล่าวในส่วนของการลดภาษีนำเข้า จิวเวอรี่ อยู่ที่ 0% เพื่อเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ได้