“พาณิชย์”เผยการค้าชายแดน-การค้าผ่านแดน 7 เดือนแรกของปี 61 มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 7.14

“พาณิชย์”เผยการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 7 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 7.14 มาเลเซียยังคงนำโด่งยอดการค้าชายแดนสูงสุด ตามด้วย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 7 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 800,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 โดยเป็นการส่งออก 456,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 และการนำเข้า 343,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.03 แต่ยังเกินดุลการค้า 112,446 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 647,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.69 เป็นการส่งออก 379,576 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.44 นำเข้า 267,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 เกินดุลการค้า 112,055 ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดน 153,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89 เป็นการส่งออก 76,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.87 นำเข้า 76,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.03 เกินดุลการค้า 391 ล้านบาท ทั้งนี้ถ้าคำนวณเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ พบการขยายตัวเพิ่มมากกว่าเพราะค่าเงินบาทแข็งขึ้นในช่วงต้นปี 2561

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่าการค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 330,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 เป็นการส่งออก 173,364 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.40 ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 124,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 เป็นการส่งออก 76,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 นำเข้า 48,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.10 เมียนมา มูลค่า 111,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38 เป็นการส่งออก 63,665 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.12 นำเข้ามูลค่า 48,195.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.15 และกัมพูชา มูลค่า 80,814.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 เป็นการส่งออก 66,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 นำเข้า 14,533 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.46

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ กล่าวว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ทำให้การค้าชะลอตัวลง ได้แก่ สปป.ลาวประสบปัญหาน้ำท่วมจากกรณีเขื่อนแตกในเมืองสนามไซ แขวงอัตะปือ ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่ ประกอบกับปัญหาลมมรสุมมีกำลังแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกตลอดเวลา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เมียนมา สถานการณ์น้ำท่วมทางตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงบ้างในบางพื้นที่ แต่ก็ยังมีการอพยพประชาชนไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว มาเลเซีย ยังคงมีปัจจัยเรื่องราคายางพาราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกยาง ทำให้มีปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลงและกัมพูชา

นอกจากนี้ การค้าผ่านแดนพบว่าสิงคโปร์สูงสุด ตามด้วยจีนตอนใต้และเวียดนาม แต่อย่างไรก็ดี หลังจากนี้พาณิชย์ยังจัดกิจกรรมกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี เช่น งานมหกรรมค้าชายแดนที่สระแก้ว งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา ที่ จ.กาญจนบุรี งานมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT และ BIMP-EAGA ครั้งที่ 4 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา YEN-D Program หรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยโดยจับคู่ระหว่างไทยกับ CLMV 5 ประเทศ การนำ YEN-D เดินทางเยือนกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จนมีมูลค่าการค้ารวมกันกว่า 670 ล้านบาท และมีแผนที่จะจัดคณะไปเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน นี้ มั่นใจการค้าชายแดน 5 เดือนถัดจากนี้ยังคงสดใสและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ