จิสด้าจับมือสวทช. คัด 2 สุดยอดผลงานวิจัยไปอวกาศ ปี 2

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณางานวิจัยที่จะนำไปทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เปิดเผยว่า จิสด้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกสุดยอดงานวิจัยที่จะส่งไปทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (National Space Exploration) ปี 2 จำนวน 2 ทีมจาก 6 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ซึ่งทั้ง 2 ทีมมีโอกาสจะได้รับสิทธิในการทดลองงานวิจัยต่อไปเพื่อยกระดับพัฒนานวัตกรรมด้านงานวิจัยอวกาศสู่มาตรฐานสากล

สำหรับ 2 ทีมสุดยอดงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก คือ งานวิจัยระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต จากมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และงานวิจัยผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ส่วนอีก 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ ทีมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหลวจากกระบอกฉีดยาในระบบหมุนเวียนเลือดจำลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ทีมการผลิตแก๊สชีวภาพภายใต้สภาวะไร้น้ำหนักและการวิเคราะห์ประชากรจุลินทรีย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมประสิทธิภาพในการป้องกันการทำลาย DNA จากรังสีเอ็กส์ (x-ray) ของโปรตีน Dsup (Damage Suppressor Protein) จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ และทีมการติดเชื้อ Cryptosporidium spp ในหนูทดลองภายในสถานีอวกาศจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและภาควิชาโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
“ทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีความสามารถไม่แพ้กัน โดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีไอเดียในทุกขั้นตอน ยกตัวอย่างโมเดลที่น่าสนใจและเสมือนจริง สามารถตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการได้ดี “

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ