“อุตตม” เร่งมาตรการ SMEs เฟส 2-Circular Economy เข้า ครม. เดือน ต.ค.และ พ.ย.นี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต” ในงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในบริบทของประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ การยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทโลก เช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนแบบไม่สะดุด จึงจำเป็นต้องเร่งให้เรื่องสำคัญที่ค้างอยู่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การกำหนดแผนแม่บท (โรดแมป) สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในทุกภาคอุตสาหกรรม จะเสนอ ครม. เดือน ต.ค.
2.มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งที่เป็นเงินทุนและเป็นมาตรการส่งเสริมพัฒนารอบใหม่ ซึ่งได้หารือกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอเข้า ครม. ได้ภายในเดือน พ.ย.

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ สศอ. ได้จัดงานประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี หรือ OIE Forum ครบรอบหนึ่งทศวรรษในปีนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการระดมความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ “เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทาง หรือต่อยอดความคิดสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจต่อไป สำหรับในช่วงบ่ายได้กำหนดจัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยจำนวน 4 ห้องตามหัวข้อ “SIAM” ได้แก่

ห้อง S-Curve & Innovation : จัดทัพนวัตกรรมอาหารยุคใหม่สู่อนาคต แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่เป้าหมายอาหารเพื่ออนาคต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดทั้งสายการผลิต คือ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ห้อง Innovative Big data – Business Challenge : Big Data ท้าให้ลอง แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี Big Data, AI Machine Learning และ Digitalization ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว

ห้อง Automated Industries : ปรับองศาการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนการใช้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมาร่วมแลกเปลี่ยนมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ

ห้อง Manpower Management : การปฏิรูปกำลังคน ทางรอดที่ต้องเลือก ที่แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นการบริหารจัดการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมกับกระแสพลวัตรการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน

Previous articleกสศ. ระดมความเห็น ปชช. ร่วมสร้างการศึกษาเท่าเทียม
Next article“บิ๊กตู่” โวยกระจายอำนาจแล้ว แต่ถนนพังคนยังมาด่ารบ. สั่งจัดอบรมทิศทางบ้านเมืองก่อนเลือกตั้ง