พาณิชย์จังหวัดเร่งดูแลสินค้าหลังน้ำลดที่ จ.สกลนคร ลดราคามุมธงฟ้า 10 ครั้ง


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้นพบว่ามีนาข้าวเสียหาย 659,380 ไร่, พืชไร่ เสียหาย 15,810 ไร่, พืชสวน เสียหาย 2,347 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ เสียหาย 17 อำเภอ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 220 ราย โดยกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการกักตุนสินค้า และให้มีการกำกับดูแลปริมาณสินค้าเพื่อให้เพียงพอ และจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ร่วมกับห้างค้าปลีก และจัดมุมธงฟ้า ลดราคา 10-20% เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10 ครั้ง ในเขตอำเภอที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการโครงการการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ