สศช.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินของการบินไทย

สศช.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินของการบินไทย
แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ “สศช. เบรกซื้อฝูงบินทีจี” นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอชี้แจงว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงบางประการ กล่าวคือ สศช. ไม่ได้ขัดข้องกับข้อเสนอของ บกท. ให้มีบทบาทเป็น National Flag Carrier โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเร่งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเครือข่ายเส้นทางบิน (Networking) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการแยกภารกิจบางส่วนออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมทั้งการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องร่วมกันใน Thai Group ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่ บกท. จะต้องมีการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี สศช. ได้มีข้อสังเกตบางประการเพื่อให้ บกท. ได้พิจารณารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ