มาแล้ว..กลุ่มอากาศยานฝรั่งเศส ถก “BOI” สนใจลงทุนไทย ในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)

นักธุรกิจกลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสเยือนไทย รับฟังนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและ อากาศยาน บีโอไอเน้นชวนลงทุนในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa ) พร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค มั่นใจไทยมีแรงจูงใจหลายด้าน ทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน การขยายตัวของสายการบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และการพัฒนาความสามารถผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ซึ่งนำคณะนักธุรกิจรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอากาศยานจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาเยือนประเทศไทย อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบำรุงรักษา เป็นต้น ว่า นักธุรกิจฝรั่งเศสแสดงความสนใจการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)

โดยบีโอไอได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยส่งเสริม เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการ เช่น ทิศทางของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวของจำนวนเที่ยวบิน การขนส่งสินค้า และจำนวนผู้โดยสาร ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวในไทยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความต้องการใช้ชิ้นส่วนอากาศยาน และธุรกิจด้าน MRO (Maintenance, repair and Overhaul) หรือศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันยานยนต์ ยังได้เริ่มดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อรองรับตลาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตไทยที่พัฒนาศักยภาพจนสามารถเดินหน้าไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรองรับความต้องการของตลาดได้แล้ว

“ นักธุรกิจฝรั่งเศสสอบถามถึงความชัดเจนทั้งด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งบีโอไอได้ย้ำให้นักธุรกิจมั่นใจว่ารัฐบาลและบีโอไอให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ การผลักดันความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากร รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น สมาร์ทวีซ่า ซึ่งจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้ามาทำงานในไทยได้สะดวกขึ้น ”

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทแอร์บัส (Airbus) รวมถึงมีการผลิตและจำหน่ายเครื่องบินให้กับรัฐบาลและสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอากาศยานที่ทำให้ฝรั่งเศสมีสิ่งแวดล้อม (EcoSystem) ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้านอากาศยานมาโดยตลอด

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของคณะนักธุรกิจรายใหญ่ด้านอากาศยานของประเทศฝรั่งเศส จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจฝรั่งเศสใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ