รมช.พาณิชย์ ชี้ช่วยกันกินลำไยวันละ 10 เม็ดก็ช่วยเกษตรกรได้ จับมือเซ็นทรัลจัดงาน “มหกรรมลำไยไทย 108 เมนู”

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือนสิงหาคม 2560 เป็นช่วงที่ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาและออกแบบกระจุกตัว ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ประมาณ 360,000 ตัน ประกอบกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออก เพิ่งจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าได้เมื่อปลายกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ราคาจำหน่ายลำไยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหามาตรการช่วยเกษตรกรภาคเหนือ โดยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้มากเพิ่มขึ้น ช่วยกันกินลำไยคนละ 10 เม็ดต่อวัน ก็สามารถช่วยความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือได้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน จึงร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล และบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ดส์ รีเทล จำกัด จัดงาน “มหกรรมลำไยไทย 108 เมนู” ในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี และระหว่างวันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต เพื่อให้เกษตรกรนำลำไยสดและผลิตภัณฑ์จากลำไย มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งยังเชื่อมโยงระบายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านทุกช่องทาง อาทิ ตลาดต้องชม ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า การจัดงานในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนราชการและภาคเอกชนด้วย


การจัดงานครั้งนี้ นอกจากมีลำไยสดจากจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ พะเยา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย เช่น ลำไยอบแห้ง น้ำผึ้งลำไย ชาลำไย แล้ว ยังมีอาหารคาวหวานที่มีส่วนประกอบจากลำไย 108 เมนู หมุนเวียนกันมาจำหน่ายในงาน รวมทั้งผลไม้ไทยอื่น ๆ เช่น มังคุด ทุเรียน สละ ลองกอง มะพร้าว กล้วย ฝรั่ง ผลไม้แปรรูปอบกรอบ แช่อิ่ม น้ำผลไม้พร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์ผลไม้เพื่อสุขภาพหลากหลายชนิดด้วย
นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผลผลิตลำไยภาคเหนือได้ออกสู่ตลาดแล้ว ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 หรือประมาณ 70,000 ตัน จะทยอยออกสู่ตลาดถึงต้นเดือนกันยายน 2560 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งการระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาความเดือดจากการจำหน่ายลำไย การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคลำไยเพิ่มมากขึ้นคาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยทางภาคเหนืออย่างมาก รวมทั้งผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพ คงความสด อร่อย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าผลไม้ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป