ส.อาหารสัตว์ลดนำเข้าข้าวสาลี พร้อมคำมั่นซื้อข้าวโพดชาวไร่8บาท/กก.

“สมาคมอาหารสัตว์” มั่นใจลดนำเข้าข้าวสาลีหลังประมูลซื้อข้าวสารสต๊อกรัฐเกือบ 2 ล้านตันทดแทน รับลูกพาณิชย์ เปิดซื้อข้าวโพด กก.ละ 8 บาท ชงรัฐชดเชยดอกเบี้ยชะลอผลผลิตทะลัก เร่งมาตรการระยะยาวแก้ปัญหารุกป่าใน 5 ปี

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตามที่มีมาตรการให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ 1 ส่วน เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์นั้น ช่วงครึ่งปีแรกผู้ผลิตอาหารสัตว์ขอนำเข้าข้าวสาลีแล้ว 5-6 แสนตัน คาดว่าทั้งปีนี้จะนำเข้าข้าวสาลีมาใช้เป็นวัตถุดิบปริมาณรวม 1 ล้านตันเศษ ลดลงจากปีก่อนที่นำเข้า 3 ล้านตัน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งประมูลซื้อข้าวสต๊อกรัฐ 1-2 ล้านตันมาใช้ทดแทนการใช้ข้าวสาลี แต่ในปี 2561 ผู้ประกอบการต้องวางแผนเรื่องการใช้วัตถุดิบอีกครั้ง เพราะข้าวสารในสต๊อกรัฐน่าจะระบายหมดในปีนี้

“แม้จะมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งข้าวสาลีและข้าวสารสต๊อกรัฐราคาถูกเข้ามาเสริม แต่ยินดีให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์รับซื้อข้าวโพดฤดูการผลิตปี 2560/2561 จากเกษตรกร โดยให้ราคาข้าวโพดเมล็ดอบแห้ง ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานกรุงเทพ กก.ละ 8 บาท แต่ละพื้นที่จะหักลดค่าขนส่งตามสูตรราคากระทรวงพาณิชย์ โดยจะดำเนินการรับซื้อได้ทันในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกมา เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดในช่วงแรก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70% ของผลผลิตทั้งปีที่ 4.6-5 ล้านตัน”

ทั้งนี้ การซื้อผลผลิตในปีนี้จะยังไม่ใช้มาตรการบังคับรับซื้อจากเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ แต่จะใช้วิธีการขอความร่วมมือ

นอกจากนี้ สมาคมจะหารือกระทรวงพาณิชย์ขอให้เสนอมาตรการระยะสั้นต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด (นบขพ.) ในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว โดยจะเสนอให้คลังจัดสรรงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร-พ่อค้า-โรงงานที่เข้าไปช่วยซื้อผลผลิตเก็บสต๊อกในระยะ 6 เดือน ชะลอการขายผลผลิตซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวโพดมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

“ตอนนี้ต้องมาคุยกันว่าแบกกี่เดือน ชดเชยดอกเบี้ยเท่าไร หวังให้เกษตรกรได้ราคาเหมาะสม ทุเลาผลผลิตไม่ให้กระจุกออกมาพร้อมกัน ซึ่งเราเกรงว่าโรงงานจะดูดซัพพลายได้เพียงเดือนละ 5 แสนตัน แต่ช่วงที่ผลผลิตออกมากจะมีถึงเดือนละ 1 ล้านตัน แต่ต้องคุมข้าวโพดชายแดนไม่มีการสวมสิทธิ หากไม่ใช้วิธีนี้ก็ควรผลักดันส่งออกไปเลย”


ส่วนมาตรการระยะยาว สนับสนุนภาครัฐในการลดปัญหารุกป่า ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าอย่างน้อยคงใช้เวลาอีก 5 ปีจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน