“ปตท.-บีไอจี” ลงนามซื้อขาย LNG ป้อนให้โรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซ เริ่มไตรมาส 1/62

ปตท.ลงนามสัญญาร่วมกับบีไอจีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เริ่มส่งให้ไตรมาส 1/62 เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซ LPG น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการลงได้ 8-10% ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง และสถานีจ่ายก๊าซ LNG กว่า 5 ปี รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค การออกแบบ และระบบปฏิบัติการจากแอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ (AP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทยมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย LNG ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และสามารถใช้เป็นพลังงานเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้อยู่ปัจจุบันกว่า 8-10%

เชื่อว่าในอนาคตจะมีความต้องการใช้ LNG ในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากราคาของ LNG จะสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ แล้ว LNG ยังเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีความปลอดภัยเหมาะกับการนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยที่ผ่านมา ปตท.เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซ ซึ่งความร่วมมือกับบีไอจีในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม นำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมั่งคง และยั่งยืนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

สำหรับแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) นั้น บีไอจีจะเริ่มจัดส่ง LNG ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ซึ่งจะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและ LNG แบบครบวงจร

Advertisment

ทั้งนี้ บีไอจีได้นำนวัตกรรมด้านการออกแบบ รวมถึงเทคโนโลยีและระบบการจัดจำหน่ายก๊าซแบบครบวงจรจากบริษัทแม่-แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ (AP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านโรงงานผลิต LNG ของโลก รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำทางเทคนิคด้านการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง และการใช้เชื้อเพลิงควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และระบบการจัดจำหน่าย LNG ในภาคอุตสาหกรรมของบีไอจีจะสามารถบริหารจัดการและให้บริการ LNG กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งลดผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด