พาณิชย์ดึงโชห่วย 2 หมื่นราย ติดตั้งเครื่องรับบัตรสวัสดิการคนจน ก่อนใช้จริง1 ต.ค.นี้

แฟ้มภาพไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปศึกษาในรายละเอียด วิธีการ และทำการส่งเสริมอย่างไรกับร้านค้าปลีกดั้งเดิม(ร้านโชห่วย)เพื่อให้ร้านโชห่วยมีเครื่องรูดบัตร รองรับการใช้บัตรของผู้มีรายได้น้อย หลังกรมบัญชีกลางจะออกบัตรสวัสดิการนี้ให้ผู้มีรายได้น้อยใช้แทนเงินสด โดยจะเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่จะเริ่มให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยจะสนับสนุนจากร้านโชห่วยในเครือข่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีประมาณ 20,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจะจัดมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐโดยเฉพาะ และถูกกว่าราคาตลาด 15-20% จากปัจจุบันมีร้านโชห่วยจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐแล้ว3,700 แห่ง ซึ่งได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ นำสินค้า 48 รายการวางจำหน่าย

“นอกจากส่งเสริมให้ร้านโชห่วยให้รองรับให้บริการผู้มีรายได้น้อยแล้ว จะเร่งเพิ่มจำนวนร้านโชห่วยจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐด้วย พร้อมเพิ่มรายการสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ได้สั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปส่งเสริมให้จุดสังเกตของร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ สามารถเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการให้บริการมากขึ้น ”

สำหรับแผนงานจากนี้ของกระทรวงพาณิชย์ เน้น 4 ด้าน คือ การแก้ปัญหาค่าครองชีพ การดูแลราคาสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้เกษตรกร การผลักดันการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งปีนี้ยังคงเป้าหมายส่งออกโต 5% และการปฏิรูปกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

               

 

ที่มา มติชนออนไลน์