“กรมชลฯ” เตือนทุกภาครับมือพายุลูกใหม่ “ฮาโตะ” 23-28 ส.ค.-สั่งพื้นที่ดูแลสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 23-28 สิงหาคม 2560 อิทธิพลของพายุโซนร้อน “ฮาโตะ” จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมชลฯจึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกโครงการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำไว้ในพื้นที่อย่างน้อย 1 เครื่อง

“ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤต โครงการชลประทานในพื้นที่จะรายงานสถานการณ์น้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์” นายสัญชัยกล่าว

 

               

ที่มา : มติชนออนไลน์