“สวก.-อภ.”จับมือศิริราช ผลิตยาสมุนไพรครบวงจร

เลิกเก็บงานวิจัยสมุนไพรไว้บนหิ้ง สวก.จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และองค์การเภสัชกรรมบูรณาการผลิตสมุนไพร ออกจำหน่ายในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ หลัง ครม.หนุนแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติเต็มที่ คาด 5 ปีข้างหน้ามูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าเท่าตัว

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้วงการสมุนไพรไทยตื่นตัวมากขึ้น ถือว่าเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยไทยมีความได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถผลิตวัตถุดิบสมุนไพรได้หลากหลายชนิด มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทั่วประเทศ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยจึงมีโอกาสก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของไทยรวมทั้งสมุนไพรของไทย มักวิจัยแล้วเก็บไว้เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการนำไปต่อยอดพัฒนาเชิงพาณิชย์เท่าที่ควร

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ล่าสุด สวก.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน คาดว่ามูลค่าสมุนไพรของไทยจะเพิ่มอีกเท่าตัวใน 5 ปีข้างหน้าจากปัจจุบันประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท

ความร่วมมือนี้ จะก่อให้เกิดโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ ที่ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี ไทยจะเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้ยาบางส่วนไม่ต้องทำวิจัย บางอย่างก็ขึ้นบัญชียาหลักของชาติไปแล้ว ช่วงนี้เรื่องสมุนไพรนายกรัฐมนตรีผลักดันเต็มที่ ผลงานวิจัยบางส่วนเสร็จแล้ว 5 รายการ อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) เช่น ยาหอมเบอร์ 20 ทำให้หลับสบาย ยาแก้ปวดหลัง ยาแก้โรคสะเก็ดเงินของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ยาขมิ้นชัน

สำหรับผู้ที่ขาดเหล็กหรือผู้เป็นโรคธาลัสซีเมีย กำลังขึ้นทะเบียนกับ อย.อยู่ สมุนไพรห้ารากแก้ตัวร้อน เป็นต้น เรื่องการทดสอบตัวยา ทางศิริราชจะรับไปดำเนินการ องค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้ผลิตตัวยาให้เพราะมี GMP บางส่วนศิริราชจะนำไปผลิตเป็นเม็ดเอง เพราะมีโรงงานผลิตยา


“ยาสมุนไพรมีการทดสอบกับคนไข้เป็นพันคน แต่บางทีแพทย์ที่ไม่ได้ทดสอบยาไม่กล้าสั่งจ่ายยาหรือออกนโยบายให้โรงพยาบาลจัดซื้อ หากโรงพยาบาลของรัฐมาซื้อ ก็จะไปได้ จะว่าไปแล้ว สมุนไพรเราก็ใช้มาเป็น 100 ปีแล้ว”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ