เร่งแก้กฎหมาย สกัดเลี่ยงภาษีทุ่มตลาด

ความคืบหน้าในการยกร่างแก้ไข “พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ” ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ว่าด้วย “มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (anticircumvention : AC)” โดยกรมการค้าต่างประเทศ ในขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ไขถ้อยคำทางกฎหมายก่อนที่จะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะเสร็จสิ้นทันภายในรัฐบาลชุดนี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบายว่า กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากปัจจุบันที่มีผู้ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเหล็กหลายประเภทพยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนในการหลบเลี่ยงมาตรการ สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บอากรทุ่มตลาด และยังไม่มีกฎหมายสำหรับปิดจุดโหว่นี้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีการชี้แจงในกฤษฎีกา ยังมีความกังวล เพราะบทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง AC เป็นเรื่องที่ยังไม่มีในความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) แต่ทว่าเป็นประเด็นที่หลายประเทศ เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป ตุรกี อินเดีย บราซิล และออสเตรเลียได้มีการริเริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งไทยได้ปรับโมเดลจากประเทศเหล่านี้นำมากำหนดเป็นกฎหมายของไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเดิมบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับบทบัญญัติของ WTO และไทยต้องเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุม AD/CVD Committee หากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ต่อประเด็นที่ภาคเอกชนสับสนและกังวลในเรื่องที่ กฎหมายนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการยึดอายัดสินค้าที่พิจารณาโดยดุลพินิจ แล้วเห็นว่าเป็นสินค้าที่หลบเลี่ยงเอดี

ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศได้ทำความเข้าใจกับภาคเอกชนว่า ข้อเท็จจริงคือ ในกฎหมายนี้จะมีความชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนการเปิดไต่สวนเพื่อใช้มาตรการ AC แล้วว่า สินค้าใด พิกัดใด จากแหล่งผลิตใดที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ AC ซึ่งทางกรมศุลกากรก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบและอายัดตามนั้น แต่ในกรณีที่พบว่ามีสินค้าที่ไม่แน่ใจว่า AC หรือไม่ ก็จะปล่อยผ่านไปก่อน แต่หากตรวจสอบพบในภายหลังจะมีบทลงโทษ ตามกฎหมายใหม่ คือ การเรียกเก็บภาษีเอดีกับสินค้าที่พบว่าเป็น AC หากกฎหมายใหม่ผ่านจะช่วยให้ป้องกันกรณีที่ประเทศใดถูกสหรัฐขึ้นภาษี แล้วหันมาใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังสหรัฐ โดยไม่ช่วยให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ