กยท.ตั้ง ‘ณพรัตน์’ ผอ.ฝ่ายวิจัยขึ้นรอง ผู้ว่าการฯ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมบอร์ด กยท. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย ซึ่ง กยท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านยางพาราครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย กยท. เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารงานด้านยางพาราเข้ามาช่วยผลักดันให้นโยบายและภารกิจต่างๆ ของ กยท. เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง


สำหรับประวัติของนางณพรัตน์ วิชิตชลชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพืชไร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ได้รับการยกย่องและรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการดีเด่น ปี 2547 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นปี 2551 เรื่องเครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้ รางวัล Wickham Awards จาก Global Rubber Conference 2016 และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงาน (Liaison officer) ด้านอุตสาหกรรมยาง (End User) จากสภาวิจัยยางระหว่างประเทศ (IRRDB) เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ