3บิ๊กธุรกิจลงทุนไบโอชีวภาพ หลังครม.ปลดล็อกตั้งรง.รัศมี50กม.

“มิตรผล ปตท. ไทยเบฟ” พร้อมลงทุนทันที หลัง ครม.ปลดล็อก 50 กม. ให้ตั้งโรงงานเอทานอล เปิดทางให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ดันอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจชีวภาพ “bioeconomy”

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ (ที่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล) ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่…) พ.ศ. …ระยะห่างภายใน 50 กม.ของโรงงานเดิมได้ มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือจะต้องได้รับการอนุมัติจากโรงงานน้ำตาลเดิมเท่านั้น

“การแก้ประกาศนี้คือเราให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาลได้ และส่วนใหญ่แล้วรายใหม่ที่ขอตั้งข้าง ๆ กันคือโรงงานลูกซึ่งเป็นส่วนขยายการลงทุนใหม่จากโรงงานน้ำตาลเดิม เพื่อต่อยอดการใช้อ้อย น้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบต่อไป นั่นคือจะทำให้เกิดโรงงานเอทานอล โรงงานเคมีชีวภาพต่าง ๆ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ bioeconomy ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรม bioeconomy ที่ต้องให้มันสามารถเดินเข้าสู่เฟสที่ 2ได้ บวกกับตอนนี้เนื่องจากมีคนพร้อมที่จะลงทุนแล้ว ทั้งที่นครสวรรค์ ขอนแก่นที่เสนอแผนมาให้เราทราบ ส่วนที่กำแพงเพชรกลุ่มบริษัทนี้นอกจากอ้อยแล้วคาดว่าอาจใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเพิ่มด้วย”

ทั้งนี้ กลุ่มที่เสนอแผนเข้ามา คือ บริษัท คริสตอลลา จำกัด (Cristalla) ดำเนินธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท คือ น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร น้ำตาลทิพย์สุโขทัย อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี และโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง ภายใต้การถือหุ้นของกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าตาลและแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน จ.กำแพงเพชร

ส่วนบริษัท มิตรผล จำกัด เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ บนที่ดินประมาณ 4,000 ไร่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ในเครือ ปตท. ได้ศึกษานำชานอ้อยมาผลิตไบโอพลาสติก ภายใต้โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่อุตสาหกรรม bioeconomy จะได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี แต่ภายใต้แพ็กเกจกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบแพ็กเกจ และที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีส่วนร่วมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ ไบโอพลาสติก ไบโอก๊าซ พลาสติกชีวภาพ เคมีภัณฑ์ เอทานอล หรือแม้แต่สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยา เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจะแตกต่างกันในส่วนของตัวโครงการ ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่อีกครั้งนั้น คาดว่าจะให้มีการส่งเสริมด้านการทำวิจัยและพัฒนา รวมถึงใช้โมเดลกำหนดการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบเดียวกันกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย

นายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ bioeconomy ตามนโยบายประชารัฐ กลุ่มการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5) ไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งยังทำได้ไม่มากนัก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้กลับมาทบทวน กฎระเบียบและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน

โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปปรับปรุงระยะห่างการตั้งโรงงาน รวมถึงผังเมือง ประกอบกับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเองเห็นว่ารัฐควรจะให้สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มากกว่านี้หรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าแผนโครงการนี้ค่อนข้างมหภาคเป็นการลงทุนใหญ่ คงต้องใช้เวลาอีกระยะ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการร่วมทุนระหว่างโรงงานน้ำตาลกับบริษัทอื่นเพื่อตั้งโรงไฟฟ้า และโรงงานเอทานอลขึ้นมาใหม่ โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่นั้น ๆ เช่น โมลาสหรือกากน้ำตาล ชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิง แต่ไม่สามารถตั้งได้ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานน้ำตาลเดิมได้ โดยต้องใช้เกณฑ์ระยะห่าง 50 กม. ทำให้ตัวโรงไฟฟ้าและโรงงานเอทานอลใหม่ต้องมีค่าขนส่งวัตถุดิบจากโรงงานน้ำตาล ผลจากมติ ครม.ครั้งที่ผ่านมาช่วยปลดล็อกให้โรงไฟฟ้าและโรงงานเอทานอลสามารถตั้งได้ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานน้ำตาล ช่วยให้เอกชนได้รับทราบความชัดเจนและสามารถตัดสินใจลงทุนได้

คลิกอ่าน ปลดล็อก 50 กม. ตั้งโรงงานเอทานอล-โรงไฟฟ้าจากอ้อยน้ำตาล ดันอุตฯไบโอชีวภาพ

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

Previous articleปลุกให้คึก! “สมคิด” จี้คมนาคมเร่งลงทุนสั่ง “บินไทย” ซื้อเครื่องบิน2แสนล้าน-ชะลอเทอร์มินัล2สุวรรณภูมิ
Next articleอัยการเปิดสาเหตุ ถอนคำฟ้อง “ฮาคีม” จนศาลอนุญาตปล่อยตัว