สถาบันอัญมณีฯจัดประกวด “ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

สถาบันอัญมณีฯจัดโครงการชวนเล่าเรื่อง เปิดโอกาสให้เยาวชนส่งผลงานเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ชิงเงินรางวัลรวม 1.17 แสนบาท ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.นี้

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า สถาบันอัญมณีฯ ได้จัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม” (Let’s talk about GIT Museum) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่มีเอกลักษณ์ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่สร้างอาชีพ ชื่อเสียง และรายได้ให้ประเทศชาติจนทุกวันนี้ผ่านบทความ ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ

“การจัดโครงนี้มี มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เปิดโอกาสให้ส่งผลงานที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 117,000 บาท โดยได้เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562”

สำหรับเงื่อนไขการเข้าประกวด ได้แก่ 1.บทความในหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ประเภทอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 2.สื่อวีดีทัศน์ ในหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 3 นาที 3.ภาพถ่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ท่านประทับใจ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน 2 ภาพ

ส่วนรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้ชนะการเขียนบทความ ภาพถ่าย และวีดีทัศน์ 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2.รางวัลชนะเลิศ มี 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 3 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภายในสถาบันฯ คือ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการและห้องสมุด เพื่อหาแรงบันดาลใจ แต่ถ้าจะมาเป็นหมู่คณะขอให้ติดต่อล่วงหน้า โดยผลงานให้ส่งที่สถาบันฯ อาคาร ITF Tower ถนนสีลม ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะจะขึ้นกับยอดกดไลค์กดแชร์ที่มากที่สุดใน www.facebook.com/GIT Training Center ตั้งแต่วันที่ 10-20 พ.ค. 2562 และประกาศผลในวันที่ 31 พ.ค.2562 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-634-4999 ต่อ 201,301 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th

Previous articleมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
Next articleเงินติดล้อจัดประชุมผู้นำเงินติดล้อ