GSSI รับ “ซีพีเอฟ” เป็นสมาชิก เดินหน้าธุรกิจสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าองค์กรสากลด้านมาตรฐานความยั่งยืนของอาหารทะเล (The Global Sustainable Seafood Initiative หรือ GSSI) ตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งดำเนินธุรกิจสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิกของ GSSI จะสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและกุ้งให้กับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของบริษัทที่ผ่านการผลิตด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

“การรับรองจาก GSSI ทำให้บริษัททำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจสัตว์น้ำและอาหารทะเลทั่วโลก เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการผลิตอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืนสำหรับทุกคน” น.สพ.สุจินต์ กล่าว

ทั้งนี้ GSSI เป็นองค์กรระดับโลกภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ทำธุรกิจสัตว์น้ำและอาหารทะเลตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศเช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations’ Food and Agriculture Organization หรือ FAO) ที่สร้างความมั่นใจและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานอาหารทะเลให้มีความเท่าเทียมกัน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานที่มีความโปรงใสสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ FAO ขณะเดียวกัน ยังทำหน้าที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานตามแนวทางการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน

น.สพ.สุจินต์ กล่าวต่อไปว่า การกำหนดมาตรฐานที่เท่าเทียมกันตามแนวทางของ GSSI จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการดำเนินการและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากลที่มีความหลากหลายของหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันส่งออก ตามมาตรฐานที่ได้รับการเปรียบเทียบและรับรองโดย GSSI

ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบครบวงจรใน 17 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และมีส่งออกจากไทยไปยัง 30 ประเทศทั่วโลก

Previous article“บิ๊กตู่” ไม่กดดันชื่อเป็นเต็งหนึ่งแคนดิเดตนายกฯ ระบุจะระมัดระวังการวางตัว ทำตามกม.
Next article“บิ๊กตู่” ระบุกรณี “ฮาคีม” ผ่านไปด้วยดี จากนี้เป็นการแก้ปัญหาระหว่าง ออสเตรเลีย-บาห์เรน